1. Dla serwisu CoToZa.pl ochrona danych osobowych użytkowników ma kluczowe znaczenie. Dbamy o to, by podczas korzystania z naszej witryny czuli się Państwo bezpiecznie, powierzając nam swoje dane.
  2. Polityka prywatności opisuje, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe, jakie prawa przysługują użytkownikowi oraz jakie są nasze obowiązki jako administratora tych danych.
  3. W CoToZa.pl korzystamy z najnowszych technologii i procedur organizacyjnych, gwarantujących ochronę przetwarzanych danych i uniemożliwiających dostęp nieupoważnionym osobom.

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Qiiaa Group z siedzibą przy ul. Czerwonej 7, 33-101 Tarnów (zwany dalej: „Właściciel").

II. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika, aby zapewnić najwyższą jakość świadczonych usług oraz dla celów bezpieczeństwa.

2. Dane te są przetwarzane w celu:

a. Umożliwienia opublikowania opinii w serwisie CoToZa.pl

b. Gwarancji bezpieczeństwa prawnego i swobodnego przepływu informacji

c. Prawidłowego zaklasyfikowania opinii

3. Użytkownik ma także możliwość wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach, co umożliwi administratorowi przetwarzanie danych w celu przesyłania ofert handlowych dotyczących m.in. nowych usług czy promocji.

4. Dane są także przetwarzane w celu spełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze oraz realizacji zadań w interesie publicznym, takich jak zapewnienie bezpieczeństwa.

5. Mogą być one także wykorzystywane do marketingu bezpośredniego produktów, zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń lub ochrony przed ewentualnymi roszczeniami, a także do promowania usług i produktów podmiotów trzecich lub własnego marketingu, niebędącego marketingiem bezpośrednim.

III. RODZAJ DANYCH

1. W związku z korzystaniem z usług, Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkownika:

a. Dane dobrowolnie podawane przez Użytkownika, takie jak:

- Adres IP

b. Dane podawane opcjonalnie w przypadku korzystania z dodatkowych usług lub promocji:

- Imię i nazwisko

- Data urodzenia

- Adres email

IV. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwane "rozporządzeniem RODO".

2. Dane są przetwarzane tylko wtedy, gdy Użytkownik udzieli na to wyraźnej zgody.

3. Decyzja o udzieleniu zgody na przetwarzanie danych jest całkowicie dobrowolna.

V. PRAWA UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik ma prawo do informacji o zakresie przetwarzania jego danych osobowych.

2. Może również zażądać ich poprawienia lub sprostowania.

3. W każdym momencie możliwe jest wycofanie zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody na wszystkie cele skutkuje usunięciem konta Użytkownika wraz z przetwarzanymi danymi.

4. Użytkownik ma prawo zażądać usunięcia swoich danych, co skutkuje jednoczesnym usunięciem jego konta.

5. Ma także prawo do wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu swoich danych. Wniesienie sprzeciwu prowadzi do usunięcia konta i przetwarzanych danych.

6. Może zażądać ograniczenia przetwarzania danych, co nie wpłynie na wcześniejsze czynności.

7. Ma prawo do przenoszenia danych i może zażądać, by administrator przekazał je innemu podmiotowi.

8. Administrator informuje Użytkownika o działaniach podjętych w odpowiedzi na jego żądania w ciągu miesiąca.

VI. POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH

1. Administrator może powierzać dane osobowe podmiotom współpracującym, jeśli jest to konieczne do realizacji usług lub przekazywania informacji handlowych (dotyczy osób wyrażających zgodę na komunikaty handlowe).

2. Dane Użytkowników nie będą udostępniane trzecim stronom w celach marketingowych, chyba że zostanie to jasno wskazane.

3. Ta Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami rozporządzenia RODO.